Xem Ngày Làm Nhà, Cúng Động Thổ Đẹp Năm 2019 Kỷ Hợi

1. CÁC NGÀY TỐT ĐỘNG THỔ THÁNG 1:

Thứ 3, ngày 1 tháng 1:

26/11/2018 Âm lịch, Ngày: Mậu Tuất, Tháng: Đinh , Năm: Canh Tý

Là ngày: Thiên Hình Hắc Đạo, Trực: Khai

Giờ Hoàng Đạo: Dần (3h-5h), Thìn (7h-9h), Tỵ (9h-11h), Thân (15h-17h), Dậu (17h-19h), Hợi (21h-23h)

Thứ 5, ngày 3 tháng 1:

28/11/2018 Âm lịch, Ngày: Canh Tý, Tháng: Đinh , Năm: Canh Tý

Là ngày: Kim Quỹ Hoàng Đạo, Trực: Kiến

Giờ Hoàng Đạo: Tý (23h-1h), Sửu (1h-3h), Mão (5h-7h), Ngọ (11h-13h), Thân (15h-17h), Dậu (17h-19h),

Thứ 3, ngày 8 tháng 1:

3/12/2018 Âm lịch, Ngày: Ất Tỵ, Tháng: Đinh , Năm: Canh Tý

Là ngày: Ngọc Đường Hoàng Đạo, Trực: Định

Giờ Hoàng Đạo: Sửu (1h-3h), Thìn (7h-9h), Ngọ (11h-13h), Mùi (13h-15h), Tuất (19h-21h), Hợi (21h-23h)

Thứ 7, ngày 12 tháng 1:

7/12/2018 Âm lịch, Ngày: Kỷ Dậu, Tháng: Đinh , Năm: Canh Tý

Là ngày: Câu Trần Hắc Đạo, Trực: Thành

Giờ Hoàng Đạo: Tý (23h-1h), Dần (3h-5h), Mão (5h-7h), Ngọ (11h-13h), Mùi (13h-15h), Dậu (17h-19h)

Thứ 4, ngày 23 tháng 1:

18/12/2018 Âm lịch, Ngày: Canh Thân, Tháng: Đinh , Năm: Canh Tý

Là ngày: Tư Mệnh Hoàng Đạo, Trực: Nguy

Giờ Hoàng Đạo: Tý (23h-1h), Sửu (1h-3h), Thìn (7h-9h), Tỵ (9h-11h), Mùi (13h-15h), Tuất (19h-21h),

Thứ 5, ngày 24 tháng 1:

19/12/2018 Âm lịch, Ngày: Tân Dậu, Tháng: Đinh , Năm: Canh Tý

Là ngày: Câu Trần Hắc Đạo, Trực: Thành

Giờ Hoàng Đạo: Tý (23h-1h), Dần (3h-5h), Mão (5h-7h), Ngọ (11h-13h), Mùi (13h-15h), Dậu (17h-19h),

2. CÁC NGÀY TỐT ĐỘNG THỔ THÁNG 2:

Thứ 6 ngày 1:

27/12/2018 Âm lịch, Ngày: Kỷ Tỵ, Tháng: Đinh , Năm: Canh Tý

Là ngày: Ngọc Đường Hoàng Đạo, Trực: Định

Giờ Hoàng Đạo: Sửu (1h-3h), Thìn (7h-9h), Ngọ (11h-13h), Mùi (13h-15h), Tuất (19h-21h), Hợi (21h-23h),

Thứ 7 ngày 2:

28/12/2018 Âm lịch, Ngày: Canh Ngọ, Tháng: Đinh , Năm: Canh Tý

Là ngày: Thiên Lao Hắc Đạo, Trực: Chấp

Giờ Hoàng Đạo: Tý (23h-1h), Sửu (1h-3h), Mão (5h-7h), Ngọ (11h-13h), Thân (15h-17h), Dậu (17h-19h),

Thứ 4 ngày 6:

2/1/2019 Âm lịch, Ngày: Giáp Tuất, Tháng: Đinh , Năm: Canh Tý

Là ngày: Tư Mệnh Hoàng Đạo, Trực: Thành

Giờ Hoàng Đạo: Dần (3h-5h), Thìn (7h-9h), Tỵ (9h-11h), Thân (15h-17h), Dậu (17h-19h), Hợi (21h-23h),

Thứ 5 ngày 7:

3/1/2019 Âm lịch, Ngày: Ất Hợi, Tháng: Đinh , Năm: Canh Tý

Là ngày: Câu Trần Hắc Đạo, Trực: Thu

Giờ Hoàng Đạo: Sửu (1h-3h), Thìn (7h-9h), Ngọ (11h-13h), Mùi (13h-15h), Tuất (19h-21h), Hợi (21h-23h),

Thứ 6 ngày 8:

4/1/2019 Âm lịch, Ngày: Bính Tý, Tháng: Đinh , Năm: Canh Tý

Là ngày: Thanh Long Hoàng Đạo, Trực: Khai

Giờ Hoàng Đạo: Tý (23h-1h), Sửu (1h-3h), Mão (5h-7h), Ngọ (11h-13h), Thân (15h-17h), Dậu (17h-19h),

Chủ nhật ngày 10

6/1/2019 Âm lịch, Ngày: Mậu Dần, Tháng: Đinh , Năm: Canh Tý

Là ngày: Thiên Hình Hắc Đạo, Trực: Kiến

Giờ Hoàng Đạo: Tý (23h-1h), Sửu (1h-3h), Thìn (7h-9h), Tỵ (9h-11h), Mùi (13h-15h), Tuất (19h-21h),

Thứ 5 ngày 14:

10/1/2019 Âm lịch, Ngày: Nhâm Ngọ, Tháng: Đinh , Năm: Canh Tý

Là ngày: Bạch Hổ Hắc Đạo, Trực: Định

Giờ Hoàng Đạo: Tý (23h-1h), Sửu (1h-3h), Mão (5h-7h), Ngọ (11h-13h), Thân (15h-17h), Dậu (17h-19h),

Thứ 7 ngày 16:

12/1/2019 Âm lịch, Ngày: Giáp Thân, Tháng: Đinh , Năm: Canh Tý

Là ngày: Thiên Lao Hắc Đạo, Trực: Phá

Giờ Hoàng Đạo: Tý (23h-1h), Sửu (1h-3h), Thìn (7h-9h), Tỵ (9h-11h), Mùi (13h-15h), Tuất (19h-21h),

Thứ 2 ngày 18:

14/1/2019 Âm lịch, Ngày: Bính Tuất, Tháng: Đinh , Năm: Canh Tý

Là ngày: Tư Mệnh Hoàng Đạo, Trực: Thành

Giờ Hoàng Đạo: Dần (3h-5h), Thìn (7h-9h), Tỵ (9h-11h), Thân (15h-17h), Dậu (17h-19h), Hợi (21h-23h),

Thứ 3 ngày 19:

15/1/2019 Âm lịch, Ngày: Đinh Hợi, Tháng: Đinh , Năm: Canh Tý

Là ngày: Câu Trần Hắc Đạo, Trực: Thu

Giờ Hoàng Đạo: Sửu (1h-3h), Thìn (7h-9h), Ngọ (11h-13h), Mùi (13h-15h), Tuất (19h-21h), Hợi (21h-23h),

Thứ 7 ngày 23:

19/1/2019 Âm lịch, Ngày: Tân Mão, Tháng: Đinh , Năm: Canh Tý

Là ngày: Chu Tước Hắc Đạo, Trực: Trừ

Giờ Hoàng Đạo: Tý (23h-1h), Dần (3h-5h), Mão (5h-7h), Ngọ (11h-13h), Mùi (13h-15h), Dậu (17h-19h),

Chủ nhật ngày 24:

20/1/2019 Âm lịch, Ngày: Nhâm Thìn, Tháng: Đinh , Năm: Canh Tý

Là ngày: Kim Quỹ Hoàng Đạo, Trực: Mãn

Giờ Hoàng Đạo: Dần (3h-5h), Thìn (7h-9h), Tỵ (9h-11h), Thân (15h-17h), Dậu (17h-19h), Hợi (21h-23h),

Thứ 3 ngày 26:

22/1/2019 Âm lịch, Ngày: Giáp Ngọ, Tháng: Đinh , Năm: Canh Tý

Là ngày: Bạch Hổ Hắc Đạo, Trực: Định

Giờ Hoàng Đạo: Tý (23h-1h), Sửu (1h-3h), Mão (5h-7h), Ngọ (11h-13h), Thân (15h-17h), Dậu (17h-19h),

3. CÁC NGÀY TỐT ĐỘNG THỔ THÁNG 3:

Thứ 6 ngày 1:

– 25/1/2019 Âm lịch, Ngày: Đinh Dậu, Tháng: Đinh , Năm: Canh Tý

– Là ngày: Nguyên Vũ Hắc Đạo, Trực: Nguy

– Giờ Hoàng Đạo: Tý (23h-1h), Dần (3h-5h), Mão (5h-7h), Ngọ (11h-13h), Mùi (13h-15h), Dậu (17h-19h),

 • Thứ 6 ngày 8:

– 3/2/2019 Âm lịch, Ngày: Giáp Thìn, Tháng: Đinh , Năm: Canh Tý

– Là ngày: Thiên Hình Hắc Đạo, Trực: Trừ

– Giờ Hoàng Đạo: Dần (3h-5h), Thìn (7h-9h), Tỵ (9h-11h), Thân (15h-17h), Dậu (17h-19h), Hợi (21h-23h),

 • Thứ 2 ngày 11:

– 6/2/2019 Âm lịch, Ngày: Đinh Mùi, Tháng: Đinh , Năm: Canh Tý

– Là ngày: Kim Đường Hoàng Đạo, Trực: Định

– Giờ Hoàng Đạo: Dần (3h-5h), Mão (5h-7h), Tỵ (9h-11h), Thân (15h-17h), Tuất (19h-21h), Hợi (21h-23h),

 • Thứ 6 ngày 15:

10/2/2019 Âm lịch, Ngày: Tân Hợi, Tháng: Đinh , Năm: Canh Tý

– Là ngày: Nguyên Vũ Hắc Đạo, Trực: Thành

– Giờ Hoàng Đạo: Sửu (1h-3h), Thìn (7h-9h), Ngọ (11h-13h), Mùi (13h-15h), Tuất (19h-21h), Hợi (21h-23h),

 • Thứ 4 ngày 20:

15/2/2019 Âm lịch, Ngày: Bính Thìn, Tháng: Đinh , Năm: Canh Tý

– Là ngày: Thiên Hình Hắc Đạo, Trực: Trừ

– Giờ Hoàng Đạo: Dần (3h-5h), Thìn (7h-9h), Tỵ (9h-11h), Thân (15h-17h), Dậu (17h-19h), Hợi (21h-23h),

 • Thứ 7 ngày 23:

18/2/2019 Âm lịch, Ngày: Kỷ Mùi, Tháng: Đinh , Năm: Canh Tý

– Là ngày: Kim Đường Hoàng Đạo, Trực: Định

– Giờ Hoàng Đạo: Dần (3h-5h), Mão (5h-7h), Tỵ (9h-11h), Thân (15h-17h), Tuất (19h-21h), Hợi (21h-23h),

 • Thứ 6 ngày 29:

24/2/2019 Âm lịch, Ngày: Ất Sửu, Tháng: Đinh , Năm: Canh Tý

– Là ngày: Câu Trần Hắc Đạo, Trực: Khai

– Giờ Hoàng Đạo: Dần (3h-5h), Mão (5h-7h), Tỵ (9h-11h), Thân (15h-17h), Tuất (19h-21h), Hợi (21h-23h)

4. CÁC NGÀY TỐT ĐỘNG THỔ THÁNG 4:

Thứ 5 ngày 4:

– 30/2/2019 Âm lịch, Ngày: Tân Mùi, Tháng: Đinh , Năm: Canh Tý

– Là ngày: Kim Đường Hoàng Đạo, Trực: Định

– Giờ Hoàng Đạo: Dần (3h-5h), Mão (5h-7h), Tỵ (9h-11h), Thân (15h-17h), Tuất (19h-21h), Hợi (21h-23h),

 • Thứ 3 ngày 9:

– 5/3/2019 Âm lịch, Ngày: Bính Tý, Tháng: Đinh , Năm: Canh Tý

– Là ngày: Thiên Lao Hắc Đạo, Trực: Thành

– Giờ Hoàng Đạo: Tý (23h-1h), Sửu (1h-3h), Mão (5h-7h), Ngọ (11h-13h), Thân (15h-17h), Dậu (17h-19h),

 • Thứ 4 ngày 10:

– 6/3/2019 Âm lịch, Ngày: Đinh Sửu, Tháng: Đinh , Năm: Canh Tý

– Là ngày: Nguyên Vũ Hắc Đạo, Trực: Thu

– Giờ Hoàng Đạo: Dần (3h-5h), Mão (5h-7h), Tỵ (9h-11h), Thân (15h-17h), Tuất (19h-21h), Hợi (21h-23h),

 • Thứ 5 ngày 11:

– 7/3/2019 Âm lịch, Ngày: Mậu Dần, Tháng: Đinh , Năm: Canh Tý

– Là ngày: Tư Mệnh Hoàng Đạo, Trực: Khai

– Giờ Hoàng Đạo: Tý (23h-1h), Sửu (1h-3h), Thìn (7h-9h), Tỵ (9h-11h), Mùi (13h-15h), Tuất (19h-21h),

5. CÁC NGÀY TỐT ĐỘNG THỔ THÁNG 5:

Thứ 6 ngày 3:

29/3/2019 Âm lịch, Ngày: Canh Tý, Tháng: Đinh , Năm: Canh Tý

– Là ngày: Thiên Lao Hắc Đạo, Trực: Thành

– Giờ Hoàng Đạo: Tý (23h-1h), Sửu (1h-3h), Mão (5h-7h), Ngọ (11h-13h), Thân (15h-17h), Dậu (17h-19h),

 • Chủ nhật ngày 5:

1/4/2019 Âm lịch, Ngày: Nhâm Dần, Tháng: Đinh , Năm: Canh Tý

– Là ngày: Thiên Lao Hắc Đạo, Trực: Khai

– Giờ Hoàng Đạo: Tý (23h-1h), Sửu (1h-3h), Thìn (7h-9h), Tỵ (9h-11h), Mùi (13h-15h), Tuất (19h-21h),

 • Thứ 2 ngày 13:

– 9/4/2019 Âm lịch, Ngày: Canh Tuất, Tháng: Đinh , Năm: Canh Tý

– Là ngày: Kim Quỹ Hoàng Đạo, Trực: Chấp

– Giờ Hoàng Đạo: Dần (3h-5h), Thìn (7h-9h), Tỵ (9h-11h), Thân (15h-17h), Dậu (17h-19h), Hợi (21h-23h),

 • Thứ 5 ngày 16:

– 12/4/2019 Âm lịch, Ngày: Quý Sửu, Tháng: Đinh , Năm: Canh Tý

– Là ngày: Ngọc Đường Hoàng Đạo, Trực: Thành

– Giờ Hoàng Đạo: Dần (3h-5h), Mão (5h-7h), Tỵ (9h-11h), Thân (15h-17h), Tuất (19h-21h), Hợi (21h-23h),

6. CÁC NGÀY TỐT ĐỘNG THỔ THÁNG 6:

Thứ 4 ngày 12:

– 10/5/2019 Âm lịch, Ngày: Canh Thìn, Tháng: Đinh , Năm: Canh Tý

– Là ngày: Thiên Lao Hắc Đạo, Trực: Khai

– Giờ Hoàng Đạo: Dậu (17h-19h), Hợi (21h-23h), Dần (3h-5h), Thìn (7h-9h), Tỵ (9h-11h), Thân (15h-17h),

 • Thứ 3 ngày 18:

16/5/2019 Âm lịch, Ngày: Bính Tuất, Tháng: Đinh , Năm: Canh Tý

– Là ngày: Thiên Hình Hắc Đạo, Trực: Định

– Giờ Hoàng Đạo: Dần (3h-5h), Thìn (7h-9h), Tỵ (9h-11h), Thân (15h-17h), Dậu (17h-19h), Hợi (21h-23h),

 • Thứ 7 ngày 22:

20/5/2019 Âm lịch, Ngày: Canh Dần, Tháng: Đinh , Năm: Canh Tý

– Là ngày: Bạch Hổ Hắc Đạo, Trực: Thành

– Giờ Hoàng Đạo: Tý (23h-1h), Sửu (1h-3h), Thìn (7h-9h), Tỵ (9h-11h), Mùi (13h-15h), Tuất (19h-21h),

 • Thứ 2 ngày 24:

– 22/5/2019 Âm lịch, Ngày: Nhâm Thìn, Tháng: Đinh , Năm: Canh Tý

– Là ngày: Thiên Lao Hắc Đạo, Trực: Khai

– Giờ Hoàng Đạo: Dần (3h-5h), Thìn (7h-9h), Tỵ (9h-11h), Thân (15h-17h), Dậu (17h-19h), Hợi (21h-23h),

 • Thứ 6 ngày 28:

26/5/2019 Âm lịch, Ngày: Bính Thân, Tháng: Đinh , Năm: Canh Tý

– Là ngày: Thanh Long Hoàng Đạo, Trực: Mãn

– Giờ Hoàng Đạo: Tý (23h-1h), Sửu (1h-3h), Thìn (7h-9h), Tỵ (9h-11h), Mùi (13h-15h), Tuất (19h-21h),

 • Chủ nhật ngày 30:

28/5/2019 Âm lịch, Ngày: Mậu Tuất, Tháng: Đinh , Năm: Canh Tý

– Là ngày: Thiên Hình Hắc Đạo, Trực: Định

– Giờ Hoàng Đạo: Dần (3h-5h), Thìn (7h-9h), Tỵ (9h-11h), Thân (15h-17h), Dậu (17h-19h), Hợi (21h-23h),

7. CÁC NGÀY TỐT ĐỘNG THỔ THÁNG 7:

Thứ 7 ngày 13:

– 11/6/2019 Âm lịch, Ngày: Tân Hợi, Tháng: Đinh , Năm: Canh Tý

– Là ngày: Minh Đường Hoàng Đạo, Trực: Định

– Giờ Hoàng Đạo: Sửu (1h-3h), Thìn (7h-9h), Ngọ (11h-13h), Mùi (13h-15h), Tuất (19h-21h), Hợi (21h-23h),

 • Thứ 3 ngày 16:

– 14/6/2019 Âm lịch, Ngày: Giáp Dần, Tháng: Đinh , Năm: Canh Tý

– Là ngày: Kim Quỹ Hoàng Đạo, Trực: Nguy

– Giờ Hoàng Đạo: Tý (23h-1h), Sửu (1h-3h), Thìn (7h-9h), Tỵ (9h-11h), Mùi (13h-15h), Tuất (19h-21h),

 • Thứ 4 ngày 17:

– 15/6/2019 Âm lịch, Ngày: Ất Mão, Tháng: Đinh , Năm: Canh Tý

– Là ngày: Kim Đường Hoàng Đạo, Trực: Thành

– Giờ Hoàng Đạo: Tý (23h-1h), Dần (3h-5h), Mão (5h-7h), Ngọ (11h-13h), Mùi (13h-15h), Dậu (17h-19h),

 • Thứ 6 ngày 19:

– 17/6/2019 Âm lịch, Ngày: Đinh Tỵ, Tháng: Đinh , Năm: Canh Tý

– Là ngày: Ngọc Đường Hoàng Đạo, Trực: Khai

– Giờ Hoàng Đạo: Sửu (1h-3h), Thìn (7h-9h), Ngọ (11h-13h), Mùi (13h-15h), Tuất (19h-21h), Hợi (21h-23h),

8. CÁC NGÀY TỐT ĐỘNG THỔ THÁNG 8:

Thứ 7 ngày 24:

– 24/7/2019 Âm lịch, Ngày: Quý Tỵ, Tháng: Đinh , Năm: Canh Tý

– Là ngày: Kim Đường Hoàng Đạo, Trực: Thu

– Giờ Hoàng Đạo: Sửu (1h-3h), Thìn (7h-9h), Ngọ (11h-13h), Mùi (13h-15h), Tuất (19h-21h), Hợi (21h-23h),

 • Thứ 4 ngày 28:

– 28/7/2019 Âm lịch, Ngày: Đinh Dậu, Tháng: Đinh , Năm: Canh Tý

– Là ngày: Nguyên Vũ Hắc Đạo, Trực: Trừ

– Giờ Hoàng Đạo: Tý (23h-1h), Dần (3h-5h), Mão (5h-7h), Ngọ (11h-13h), Mùi (13h-15h), Dậu (17h-19h),

 • Thứ 5 ngày 29:

– 29/7/2019 Âm lịch, Ngày: Mậu Tuất, Tháng: Đinh , Năm: Canh Tý

– Là ngày: Tư Mệnh Hoàng Đạo, Trực: Mãn

– Giờ Hoàng Đạo: Dần (3h-5h), Thìn (7h-9h), Tỵ (9h-11h), Thân (15h-17h), Dậu (17h-19h), Hợi (21h-23h),

 • Thứ 7 ngày 31:

– 2/8/2019 Âm lịch, Ngày: Canh Tý, Tháng: Đinh , Năm: Canh Tý

– Là ngày: Tư Mệnh Hoàng Đạo, Trực: Định

– Giờ Hoàng Đạo: Tý (23h-1h), Sửu (1h-3h), Mão (5h-7h), Ngọ (11h-13h), Thân (15h-17h), Dậu (17h-19h),

9. CÁC NGÀY TỐT ĐỘNG THỔ THÁNG 9:

Thứ 3 ngày 10:

– 12/8/2019 Âm lịch, Ngày: Canh Tuất, Tháng: Đinh , Năm: Canh Tý

– Là ngày: Thiên Lao Hắc Đạo, Trực: Trừ

– Giờ Hoàng Đạo: Dần (3h-5h), Thìn (7h-9h), Tỵ (9h-11h), Thân (15h-17h), Dậu (17h-19h), Hợi (21h-23h),

 • Thứ 6 ngày 13:

– 15/8/2019 Âm lịch, Ngày: Quý Sửu, Tháng: Đinh , Năm: Canh Tý

– Là ngày: Câu Trần Hắc Đạo, Trực: Định

– Giờ Hoàng Đạo: Dần (3h-5h), Mão (5h-7h), Tỵ (9h-11h), Thân (15h-17h), Tuất (19h-21h), Hợi (21h-23h),

 • Chủ nhật ngày 15:

– 17/8/2019 Âm lịch, Ngày: Ất Mão, Tháng: Đinh , Năm: Canh Tý

– Là ngày: Minh Đường Hoàng Đạo, Trực: Phá

– Giờ Hoàng Đạo: Tý (23h-1h), Dần (3h-5h), Mão (5h-7h), Ngọ (11h-13h), Mùi (13h-15h), Dậu (17h-19h),

 • Thứ 3 ngày 17:

– 19/8/2019 Âm lịch, Ngày: Đinh Tỵ, Tháng: Đinh , Năm: Canh Tý

– Là ngày: Chu Tước Hắc Đạo, Trực: Thành

– Giờ Hoàng Đạo: Sửu (1h-3h), Thìn (7h-9h), Ngọ (11h-13h), Mùi (13h-15h), Tuất (19h-21h), Hợi (21h-23h),

10. CÁC NGÀY TỐT ĐỘNG THỔ THÁNG 10:

Thứ 7 ngày 5:

– 7/9/2019 Âm lịch, Ngày: Ất Hợi, Tháng: Đinh , Năm: Canh Tý

– Là ngày: Ngọc Đường Hoàng Đạo, Trực: Mãn

– Giờ Hoàng Đạo: Sửu (1h-3h), Thìn (7h-9h), Ngọ (11h-13h), Mùi (13h-15h), Tuất (19h-21h), Hợi (21h-23h),

 • Thứ 2 ngày 7:

– 9/9/2019 Âm lịch, Ngày: Đinh Sửu, Tháng: Đinh , Năm: Canh Tý

– Là ngày: Nguyên Vũ Hắc Đạo, Trực: Định

– Giờ Hoàng Đạo: Dần (3h-5h), Mão (5h-7h), Tỵ (9h-11h), Thân (15h-17h), Tuất (19h-21h), Hợi (21h-23h),

 • Thứ 6 ngày 11:

– 13/9/2019 Âm lịch, Ngày: Tân Tỵ, Tháng: Đinh , Năm: Canh Tý

– Là ngày: Minh Đường Hoàng Đạo, Trực: Nguy

– Giờ Hoàng Đạo: Sửu (1h-3h), Thìn (7h-9h), Ngọ (11h-13h), Mùi (13h-15h), Tuất (19h-21h), Hợi (21h-23h),

 • Thứ 7 ngày 12:

– 14/9/2019 Âm lịch, Ngày: Nhâm Ngọ, Tháng: Đinh , Năm: Canh Tý

– Là ngày: Thiên Hình Hắc Đạo, Trực: Thành

– Giờ Hoàng Đạo: Tý (23h-1h), Sửu (1h-3h), Mão (5h-7h), Ngọ (11h-13h), Thân (15h-17h), Dậu (17h-19h),

11. CÁC NGÀY TỐT ĐỘNG THỔ THÁNG 11:

Thứ 7 ngày 2:

– 6/10/2019 Âm lịch, Ngày: Quý Mão, Tháng: Đinh , Năm: Canh Tý

– Là ngày: Nguyên Vũ Hắc Đạo, Trực: Chấp

– Giờ Hoàng Đạo: Tý (23h-1h), Dần (3h-5h), Mão (5h-7h), Ngọ (11h-13h), Mùi (13h-15h), Dậu (17h-19h),

 • Thứ 2 ngày 4:

– 8/10/2019 Âm lịch, Ngày: Ất Tỵ, Tháng: Đinh , Năm: Canh Tý

– Là ngày: Câu Trần Hắc Đạo, Trực: Nguy

– Giờ Hoàng Đạo: Sửu (1h-3h), Thìn (7h-9h), Ngọ (11h-13h), Mùi (13h-15h), Tuất (19h-21h), Hợi (21h-23h),

 • Thứ 6 ngày 8:

– 12/10/2019 Âm lịch, Ngày: Kỷ Dậu, Tháng: Đinh , Năm: Canh Tý

– Là ngày: Chu Tước Hắc Đạo, Trực: Khai

– Giờ Hoàng Đạo: Tý (23h-1h), Dần (3h-5h), Mão (5h-7h), Ngọ (11h-13h), Mùi (13h-15h), Dậu (17h-19h),

 • Thứ 4 ngày 13:

– 17/10/2019 Âm lịch, Ngày: Giáp Dần, Tháng: Đinh , Năm: Canh Tý

– Là ngày: Thiên Lao Hắc Đạo, Trực: Bình

– Giờ Hoàng Đạo: Tý (23h-1h), Sửu (1h-3h), Thìn (7h-9h), Tỵ (9h-11h), Mùi (13h-15h), Tuất (19h-21h),

 • Thứ 3 ngày 26:

– 1/11/2019 Âm lịch, Ngày: Đinh Mão, Tháng: Đinh , Năm: Canh Tý

– Là ngày: Ngọc Đường Hoàng Đạo, Trực: Định

– Giờ Hoàng Đạo: Tý (23h-1h), Dần (3h-5h), Mão (5h-7h), Ngọ (11h-13h), Mùi (13h-15h), Dậu (17h-19h),

 • Thứ 6 ngày 29:

– 4/11/2019 Âm lịch, Ngày: Canh Ngọ, Tháng: Đinh , Năm: Canh Tý

– Là ngày: Tư Mệnh Hoàng Đạo, Trực: Nguy

– Giờ Hoàng Đạo: Tý (23h-1h), Sửu (1h-3h), Mão (5h-7h), Ngọ (11h-13h), Thân (15h-17h), Dậu (17h-19h),

 • Thứ 7 ngày 30:

– 5/11/2019 Âm lịch, Ngày: Tân Mùi, Tháng: Đinh , Năm: Canh Tý

– Là ngày: Câu Trần Hắc Đạo, Trực: Thành

– Giờ Hoàng Đạo: Dần (3h-5h), Mão (5h-7h), Tỵ (9h-11h), Thân (15h-17h), Tuất (19h-21h), Hợi (21h-23h),

12. CÁC NGÀY TỐT ĐỘNG THỔ THÁNG 12:

Chủ nhật ngày 15:

– 20/11/2019 Âm lịch, Ngày: Bính Tuất, Tháng: Đinh , Năm: Canh Tý

– Là ngày: Thiên Hình Hắc Đạo, Trực: Khai

– Giờ Hoàng Đạo: Dần (3h-5h), Thìn (7h-9h), Tỵ (9h-11h), Thân (15h-17h), Dậu (17h-19h), Hợi (21h-23h),

 • Thứ 5 ngày 19:

– 24/11/2019 Âm lịch, Ngày: Canh Dần, Tháng: Đinh , Năm: Canh Tý

– Là ngày: Bạch Hổ Hắc Đạo, Trực: Mãn

– Giờ Hoàng Đạo: Tý (23h-1h), Sửu (1h-3h), Thìn (7h-9h), Tỵ (9h-11h), Mùi (13h-15h), Tuất (19h-21h),

 • Thứ 7 ngày 21:

– 26/11/2019 Âm lịch, Ngày: Nhâm Thìn, Tháng: Đinh , Năm: Canh Tý

– Là ngày: Thiên Lao Hắc Đạo, Trực: Định

– Giờ Hoàng Đạo: Dần (3h-5h), Thìn (7h-9h), Tỵ (9h-11h), Thân (15h-17h), Dậu (17h-19h), Hợi (21h-23h),

 • Thứ 6 ngày 27:

– 2/12/2019 Âm lịch, Ngày: Mậu Tuất, Tháng: Đinh , Năm: Canh Tý

– Là ngày: Thanh Long Hoàng Đạo, Trực: Khai

– Giờ Hoàng Đạo: Dần (3h-5h), Thìn (7h-9h), Tỵ (9h-11h), Thân (15h-17h), Dậu (17h-19h), Hợi (21h-23h).

Công ty tư vấn thiết kế thi công biệt thự trọn gói

Hian Cons là công ty tư vấn thiết kế thi công biệt thự chuyên nghiệp trọn gói trên toàn quốc. Sở hữu đội ngũ Kiến trúc – Kỹ sư xây dựng nhiều năm kinh nghiệm, Hian Cons tự tin mang lại những ngôi nhà và trải nghiệm tốt nhất cho khách hàng. Liên hệ chúng tôi để được tư vấn tận nơi miễn phí qua Hotline:

HOTLINE: 0934 037 966

Xem thêm:

Báo giá thi công nhà, biệt thự phần thô

Báo giá thi công nhà, biệt thự trọn gói

Báo giá thiết kế nhà, biệt thự đẹp trọn gói